Τι είναι το GDPR; Εσάς η ιστοσελίδα σας είναι συμμορφωμένη με τον νέο κανονισμό της ΕΕ;

Τι είναι το GDPR; Εσάς η ιστοσελίδα σας είναι συμμορφωμένη με τον νέο κανονισμό της ΕΕ;

Τι είναι το GDPR; Εσάς η ιστοσελίδα σας είναι συμμορφωμένη με τον νέο κανονισμό της ΕΕ; 2000 1166 admin

Με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ, καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο GDPR, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη, επιχείρηση και οργανισμό.

Τι είναι το GDPR; Εσάς η ιστοσελίδα σας είναι συμμορφωμένη με τον νέο κανονισμό της ΕΕ;

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του.

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με το GDPR την ημέρα που βρίσκετε σε ισχύ αντιμετωπίζουν πιθανό πρόστιμο μέχρι € 20 εκατομμυρίων ή το 4% του κύκλου εργασιών σας (όποιο είναι μεγαλύτερο).

Η αύξηση της δημοτικότητας του Διαδικτύου και άλλων ψηφιακών συστημάτων προκαλεί χάος όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται, αποθηκεύονται και διανέμονται.

Οι ιστοσελίδες και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες απαιτούν μερικές φορές πληροφορίες ή δικαιώματα για τη χρήση ιδιωτικών δεδομένων από χρήστες. Με την εμφάνιση του GDPR, η συλλογή δεδομένων δεν είναι τόσο εύκολη όσο πριν. Τώρα πρέπει να δώσετε στους χρήστες πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και να προσφέρετε σαφείς, προαιρετικές και κατανοητές οδηγίες συμμετοχής ή εξόδου.

Ζητήστε μας να σας βοηθήσουμε να συμμορφώσετε την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τον κανονισμό!

    GDPR και e-COMMERCE

    Το GDPR (EU General Data Protection-Regulation 2018) επηρεάζει εταιρείες όλων των μεγεθών. Από έναν εργαζόμενο εως 10.000 εργαζόμενους, εάν μια εταιρεία χειρίζεται δεδομένα σχετικά με τους Ευρωπαίους πολίτες.

    Τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ πιο κοντά στον έναν υπάλληλο από ότι στους 10.000, οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς το GDPR κάνει διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.