• Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Ζύμη Στάμος στον Βόλο.
  • Σχεδιασμός ημερολογίου για την εταιρεία Ζύμη Στάμος στο Βόλο.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για την εταιρεία Ζύμη Στάμος στο Βόλο.
  • Σχεδιασμός Roll Up για την εταιρεία Ζύμη Στάμος στο Βόλο.