• Κατασκευή Ιστοσελίδας για τον βρεφονηπιακό σταθμό Snoopy στη Λάρισα