• Κατασκευή eShop για το Visvikis Bikes στη Λάρισα.
  • Διαχείριση Social Media για τον Visvikis Bikes στη Λάρισα.