• Κατασκευή ιστοσελίδας για τον βρεφονηπιακό σταθμό UniKids στη Λάρισα
  • Σχεδιασμός λογοτύπου για τον βρεφονηπιακό σταθμό UniKids στη Λάρισα