• Κατασκευή ιστοσελίδας για την επιχείρηση Tollias Waste Management στη Λάρισα.