• Σχεδιασμός διαφημιστικής καταχώρησης για το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σ. Μαρουκάς
  • Σχεδιασμός ταπετσαρίας Συνεργείο Αυτοκινήτων Σ. Μαρουκάς