• Κατασκευή ιστοσελίδων για την Σχολή Οδηγών Acropolis1 στην Αθήνα.
  • Διαχείριση Social Media για την Σχολή Οδηγών Acropolis1 στην Αθήνα.