• Κατασκευή Ιστοσελίδας για το τυπογραφείο Sampos στα Γιαννιτσά.