• Κατασκευή ιστοσελίδας για τη Pharmacy2020 στην Αθήνα.