• Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Perkas Gourmet στα Τρίκαλα.