• Κατασκευή ιστοσελίδας για το συνεργείο αυτοκινήτων Παλιοκώστας Service στη Λάρισα.
  • Διαχείριση Social Media για το συνεργείο αυτοκινήτων Paliokostas Service
  • Σχεδιασμός banner για το συνεργείο αυτοκινήτων Paliokostas Service στη Λάρισα.