• Κατασκευή ιστοσελίδας για την OEK - Ολική εξυπηρέτηση κτιρίων στη Λάρισα.
  • Διαχείριση Social Media για την OEK - Ολική εξυπηρέτηση κτιρίων στη Λάρισα.