• Κατασκευή Ιστοσελίδας για την εταιρεία NGN Services στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για την εταιρεία NGN Services στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός εταιρική ταυτότητας για την NGN Services στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών NGN Services στη Λάρισα.