• Σχεδιασμός ετικέτας μελιού οικογένειας Παπαιωάννου