• Κατασκευή ιστοσελίδας για τη δράση Μαζί μία αγκαλιά στη Λάρισα