• Κατασκευή Ιστοσελίδας για τον καρδιολόγο Κωνσταντίνο Μαλλιάρα στη Λάρισα