• Κατασκευή Ιστοσελίδας για τη σοκολατοποιία Lawrence στην Θεσσαλονίκη.
  • Διαχείριση Social Media για τη σοκολατοποιία Lawrence στην Θεσσαλονίκη.