• Σχεδιασμός λογοτύπου για την επιχείρηση Lappas Keys
  • Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών για την επιχείρηση Lappas Keys
  • Σχεδιασμός Banner για την επιχείρηση Lappas Keys