• Κατασκευή eshop για το La Finezza στα Μέγαρα.
  • Σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας για το αρωματοπωλείο La Finezza στα Μέγαρα.
  • Σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας για το αρωματοπωλείο La Finezza στα Μέγαρα.
  • Σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας για το αρωματοπωλείο La Finezza στα Μέγαρα.