• Κατασκευή ιστοσελίδας για την επιχείρηση Κουρούτσαλης Πασχάλης - Επισκευές Ηλεκτρικών Συσκευών στη Λάρισα.
  • Διαχείριση Social Media για την επιχείρηση Κουρούτσαλης Πασχάλης Επισκευές ηλεκτρικών Ειδών
  • Σχεδιασμός φυλλαδίου για την επιχείρηση Κουρούτσαλης Πασχάλης - Επισκευές ηλεκτρικών Ειδών στη Λάρισα.