• Κατασκευή ιστοσελίδας για το ΚΔΑΠ Παιδικές φωνές στη Λάρισα.
  • Διαχείριση Social Media για το ΚΔΑΠ Παιδικές Φωνές
  • Σχεδιασμός φυλλαδίου για το ΚΔΑΠ Παιδικές Φωνές στη Λάρισα.