• Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για την επιχείρηση Impression Corporate Cars