• Σχεδιασμός Ημερολογίου για τον Αθλητικό Σύλλογο Ίκαρο Λάρισας.