• Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για το ξενοδοχείο Ληθαίον στα Τρίκαλα.