• Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Hexa Steel στη Λάρισα