• Κατασκευή ιστοσελίδας για το Γυμναστήριο Skills στην Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για το Γυμναστήριο Skills στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για το Γυμναστήριο Skills στη Λάρισα.
  • Διαχείριση Social Media για το Γυμναστήριο Skills