• Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για το ξενοδοχείο Galaxy