• Κατασκευή ιστοσελίδας για το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Στόχος στην Ελασσόνα.
  • Σχεδιασμός Εξωφύλλου για βιβλίο του Φροντιστηρίου Στόχος στην Ελασσόνα.
  • Σχεδιασμός Καρτέλας μαθητή για το Φροντιστήριο Στόχος στην Ελασσόνα.
  • Σχεδιασμός Φυλλαδίου για το Φροντιστήριο Στόχος στην Ελασσόνα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για το Φροντιστήριο Στόχος στην Ελασσόνα.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για το Φροντιστήριο Στόχος στην Ελασσόνα.