• Διαχείριση Social Media για το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός διαφημιστικής καταχώρησης για το Φροντιστήριο Άριστον στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός διαφημιστικής καταχώρησης για το Φροντιστήριο Άριστον στη Λάρισα.