• Κατασκευή eshop για τις Φλοκάτες Μπουζώνας στο Μακρυχώρι Λάρισας.
  • Διαχείριση Social Media για τις Φλοκάτες Μπουζώνας στο Μακρυχώρι Λάρισας.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για τις Φλοκάτες Μπουζώνας στο Μακρυχώρι Λάρισας.