• Κατασκευή ιστοσελίδας για τη μουσική Σχολή Fidelio στο Αίγιο.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για τη Μουσική Σχολή Fidelio στο Αίγιο.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για τη μουσική σχολή Fidelio στο Αίγιο.
  • Σχεδιασμός καρτέλας μαθητή για τη μουσική σχολή Fidelio στο Αίγιο.
  • Σχεδιασμός εταιρική ταυτότητας για τη μουσική σχολή Fidelio στο Αίγιο.