• Κατασκευή online Delivery για το Fast Food Γυροβολιά στην Γιάννουλη Λάρισας.
  • gyrovolia app
  • Διαχείριση Social Media για το Fast Food Γυροβολιά στη Γιάννουλη Λάρισας.
  • Σχεδιασμός φυλλαδίου για το Fast Food Γυροβολιά στη Γιάννουλη Λαρίσης.