• Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Farmanet στη Λάρισα