• Κατασκευή Ιστοσελίδας για το κέντρο αισθητικής Estilo Beauty στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός φυλλαδίου για το κέντρο αισθητικής Estilo Beauty στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για το κέντρο αισθητικής Estilo Beauty στη Λάρισα.