• Σχεδιασμός Αφίσας για την έκθεση Βιβλίου στη Λάρισα.