• Διαχείριση Social Media για το Ταξιδιωτικό Γραφείο Diesel Travel