• Σχεδιασμός λογοτύπου για το Diamond Orthodontics Tzatzakis Invisalign Center στην Λάρισα.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών για το Diamond Orthodontics Tzatzakis Invisalign Center στην Λάρισα.