• Κατασκευή ιστοσελίδας για τη Διαχειριστική Λάρισας.
  • Διαχείριση Social Media για την επιχείρηση Διαχειριστική Λάρισας