• Διαχείριση Social Media για το Δια Βίου - Γάμος, Βάπτιση, Πάρτυ στη Λάρισα.