• Κατασκευή ιστοσελίδας για την Cosmo Green στην Καρδίτσα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για την Cosmo Green στην Καρδίτσα.
  • Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας για την Cosmo Green στην Καρδίτσα.