• Σχεδιασμός Λογοτύπου για την εταιρεία Clear Talk στην Αθήνα.
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας για την εταιρεία Clear Talk στην Αθήνα.