• Κατασκευή ιστοσελίδας για την επιχείρηση Κουτζεκλίδη Χρώματα- Εργαλεία - Μονωτικά στη Λάρισα.