• Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Χοιροφάρ στην Πύλη Τρικάλων