• Σχεδιασμός Λογοτύπου για την εταιρεία BMCERT στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Roll Up για την εταιρεία BMCERT στη Λάρισα.