• Διαχείριση Social Media για το κέντρο αισθητικής Bello Corpo στη Λάρισα.