• Κατασκευή ιστοσελίδας για το Αρχοντικό Χαρπαντίδη στον Νέο Μαρμαρά.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για το Αρχοντικό Χαρπαντίδη στον Νέο Μαρμαρά.