• Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Agronomia στη Λάρισα
  • Διαχείριση Social Media για την Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Φυλλαδίου για την Agronomia στη Λάρισα.