• Διαχείριση Social Media για την Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για λογαριασμό της Agronomia στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Φυλλαδίου για την Agronomia στη Λάρισα.