• Σχεδιασμός χάρτινου ποτηριού για την καφετέρια 50Cups στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός καταλόγου-μενού για την καφετέρια 50Cups στη Λάρισα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για την καφετέρια 50Cups στη Λάρισα.